Hyvät ratkaisut

RATUKE-seminaarin tuloksia

 • yhteisten, säännöllisten kokoontumisten ja infojen yhteyteen lisää
  työterveysasioita
 • tietoiskuja säännöllisesti
 • varhainen puuttuminen
 • työterveyshuollon alakohtainen ammattitaito, työfysioterapeutti mukaan
  työpaikkaselvitykselle
 • yhteiset palaverikäytännöt ja neuvottelut työterveyshuolto, työnantaja,
  työeläkeyhtiö
 • työterveyshuolto seuraa terveystarkastuksien kautta ja yhdistää siellä saadun
  tiedon työhön ja työolosuhteisiin, tieto työnantajalle toistuvista työperäisistä
  sairauksista
 • työnjohtajien kohdalla erityisesti henkisen hyvinvoinnin huomioiminen
  vakuutusyhtiön tekemä kysely työnjohdolle työn aiheuttamasta stressistä
  työnjohdon stressin ennaltaehkäiseminen vähentää työntekijöihin kohdistuvaa
  kuormitusta
 • vakuutusyhtiön järjestämä tykypäivä, jossa on liikunnallista ohjelmaa ym. ja
  näyttelijät havainnollistavat työelämän hyviä ja huonoja esimerkkejä.