Hyvät ratkaisut

Säännölliset turvallisuus-/terveyspalaverit

Työntekijät tulee pitää tietoisena siitä, mitä työmaatasolla on menossa, joten yrityksemme työmailla pidetään työturvallisuuden ja terveyden aloituspalavereja säännöllisesti. Palavereissa käydään läpi, mitä työmaita on meneillään ja onko jotain erityishaasteita, mitä tulisi huomioida. Lisäksi työmaalla tehdään TR-mittauksia ja työpaikkaselvityksiä, jotta saadaan myös työterveyshuollon näkemys asioista.
Skanska-

Viikkopalaverit ja turvavartit

Yrityksessämme järjestetään kerran viikossa oman esimiehen tai työmaapäällikön pitämä viikkopalaveri, jossa keskustellaan työmaan yleisistä asioista ja nähdään työkavereita,

Lisäksi pidämme turvavartteja, jotka ovat lyhyitä tietoiskuja vaihtuvin teemoin. Tietoiskut tekee yrityksen työympäristötoimikunta, joka toimittaa materiaalin.
Caverion (YIT)-

Turvallinen ja terveellinen työympäristö

RATUKE-seminaarin tuloksia

Aihe: Päivittäisjohtaminen

 • työnjohdon näkyvyys mestalla, hoitaa roolinsa, käyttää direktio-oikeutta
 • työjohdon asenne a ja o, työnjohdolla riittävä tuki ja resurssit
 • viikkopalaverit: katsotaan aikataulut, urakkatilanteet, kuka tuuraa, jos poissaoloja
 • selkeä tehtävänjako työntekijöille, tiedonkulku: oikea tieto oikeaan paikkaan
 • hyvän työilmapiirin ylläpitäminen /luominen, tervehtiminen, hyvät käytöstavat ja toisen huomioiminen, välittämisen kulttuuri
 • työn arvostaminen
 • kehitys-/palautekeskustelut
 • oppimisen kulttuuri, rohkeus tuoda epäkohtia rakentavasti esiin
 • kunnossa olevat työvälineet ja asianmukaiset työmenetelmät
 • työvaihekohtaiset ja ajantasaiset suunnitelmat
 • tilojen/työmaan siisteys
 • yhteistyö työnjohdon ja työntekijöiden kesken, samat säännöt kaikille
 • starttipalaverit päivittäin, työntekijöiden ja työnjohdon vuorovaikutus, hyvä
 • yhteishenki, omat esimerkit, sitoutuminen <-> motivaatio <-> asenne esim. työntekijät osallistuvat riskinarviointiin
 • aamupalaveri + aamupala: sosiaalinen tapahtuma, tieto kulkee kaikille, hyvät ja huonot tapaukset käydään läpi
 • yhteinen kahvipiste
 • kavereille positiivinen palaute, vapaa-ajasta keskustelua myös
 • henkilöstötutkimus, muutama tärkeä asia kehittämisen kohteeksi

Työkyvyn tukeminen

 •      työntekijäkeskustelut, työntekijöiden oma työkyvyn suunnittelu
 •      omaehtoisen liikunnan tukeminen
 •      riittävät resurssit
 •      johdon sitoutuminen ja ulostulot asiasta työkykypalaverit
 •      työterveyshuollon hyödyntäminen
 •      puheeksi otto –koulutus
 •      työhyvinvointitutkimukset ja niiden havaintojen eteenpäin vieminen
 •      kuntoutuslomat
 •      riittävästi yhteisiä saunailtoja

Muita esimerkkejä hyvistä käytännöistä työhyvinvoinnin edistämiseksi löytyy Työterveyslaitoksen Duunitalkoot-sivustolta.