Hyvät ratkaisut

Roolit, prosessit ja työvälineet tukevat työkyvyn hallintaa

Yrityksessämme on määritelty selkeästi työntekijän työkyvyn tukemisen prosessit ja sovittu, mikä on työsuojelun, johdon ja esimiehen rooli.

Johtamisella on merkittävä rooli työntekijöiden jaksamisen kannalta. Lähtökohtana on, että esimiehet arvostavat työntekijöitään ja viikkopalavereja pidetään, jotta tiedetään, missä mennään. Yrityksen toiminnan keskiössä on esimiesten koulutus.

Yrityksellämme on käytössään työterveyshuollon tarjoama työväline (Työkykykompassi) työkyvyn hallintaan ja tukemiseen. Verkkopalvelu helpottaa työkyvyttömyysriskien havaitsemista sekä pitkien sairauspoissaolojen seurantaa antamalla reaaliaikaista tietoa työkykyjohtamisen tueksi. Työkykykompassi mahdollistaa jo varhaisessa vaiheessa työkyvyttömyysriskissä olevien työntekijöiden havaitsemisen ja varmistaa mahdollisimman hyvän tuen heidän työkykynsä ylläpitämiseksi.
Caverion-


Lisätietoa