Tutkittua tietoa

Tutkittua tietoa-osion alle on koottu tutkimustietoa rakennusalan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi 2000-luvulla toteutetuista tutkimus- ja kehittämishankkeista. Tietolähteinä on käytetty kansainvälisiä ja kansallisia tieteellisiä artikkeleita ja hankkeiden loppuraportteja.