RATE-hanke

Rakennusalan terveys (RATE-) – hankkeen yhtenä tavoitteena on koota rakennusalalla hyviksi havaituista työhyvinvoinnin edistämiskäytännöistä sivusto, josta alan yritykset voivat löytää ideoita oman työhyvinvointinsa kehittämiseen.

Työhyvinvointi on hyvin laaja kokonaisuus, mutta tällä sivustolla on keskitytty rakennusalan keskeisiin asioihin. Hankkeen taustalla on ollut rakennusalan työmarkkinajärjestöjen huoli alan työntekijöiden työkyvyn säilymisestä.

Hankkeen rahoittajina toimivat Rakennusliitto, YTN, Ammattiliitto Pro, RT ry ja Työsuojelurahasto. Hankkeen käytännön toteuttajana on Työterveyslaitos. Hanke on alkanut 1.1.2013 ja päättyy 31.5.2014.

Lisätietoa hankkeesta http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-tutkitaan/hanke?h=112364