Hyvät käytännöt

Rakennusalan yritysten hyviä käytäntöjä selvitettiin haastattelemalla ryhmiä, jotka koostuivat hankkeessa mukana olleiden yritysten (10 kpl) eri henkilöstöryhmien edustajista. Haastattelujen teemoina oli yrityksen toimet työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi, edistämiseksi ja kehittämiseksi, tyytyväisyys toimintoihin, terveyden ja työkyvyn huomiointi yrityksessä, työhyvinvoinnin seuraaminen yrityksessä ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa. Ryhmähaastattelujen lisäksi yritysten hyviä käytäntöjä työhyvinvoinnin edistämiseksi koottiin RATUKE-seminaarissa (10/2013), jossa osallistujat pohtivat ryhmissä yrityksen hyviä käytäntöjä työhyvinvoinnin edistämiseksi.