Hyvät ratkaisut

Ergonomiaselvitys ja venyttelyohjeistus

Yrityksemme on tehnyt yhteistyössä Eteran kanssa ergonomiaselvityksen ja venyttelyohjeistuksen.
EM Pekkinen-

Aamuverryttelyt pilottihankkeena

Yrityksemme työmailla on kokeiltu aamuverryttelyjä.
Lemminkäinen-

Ennakointia, kokonaisvaltaista suunnittelua ja vinkkejä

Yrityksemme kehittää ergonomiaa kokonaisvaltaisesti. Toimitukset suunnitellaan huolella ja ennakointi on avainasemassa. Työmaan ergonomia on paljolti kiinni vastaavasta työnjohtajasta. Rakennusaikana käytetään hissejä heti, kun ne ovat vain valmiina. Työntekijät ovat koneiden ja laitteiden valinnassa mukana. Koneita uusitaan mahdollisuuksien mukaan sekä kiinnitetään huomiota niiden tärinävaimennuksiin. Materiaalien osalta huomioidaan niiden keveys ja kantamisen helppous sekä siirtimien käyttö. Myös pölyntorjuntaan ja -hallintaan tehdään jatkuvasti toimenpiteitä.

Vuosi 2012 oli yrityksessämme ergonomia-teemavuosi, jolloin kuukausittain annettiin aina jokin ergonomiavinkki. Etera on kehitellyt ergonomiatestiä tähän liittyen.

Useilla yrityksemme työmailla pyörii aamutreenit kaksi kertaa viikossa. Osallistujien määrät vaihtelevat paljon jo vuodenajoistakin johtuen. Talvella on hyvä, jos aamutreenejä voidaan toteuttaa sisätiloissa.
NCC-

 

RATUKE-seminaarin tuloksia

Aihe: Työn keventäminen

 •       työn suunnittelu ja aloitus: katsotaan aikataulu, laatu-asiat ja työvälineet
 •       materiaalien siirrot työmaalla: tavarahissit, kottikärryt, siirrot suunniteltu,
  kuljetusväylät kunnossa, oikeat työasennot
 •       työn oikea mitoitus ja resursointi
 •       kannustetaan tekemään kehittämisehdotuksia
 •       koulutus (työergonomia)
 •       työajan joustot, arvioiden henkilön jaksaminen
 •       raskaiden töiden koneistaminen, akkukäyttöiset käsityökoneet
 •       konekannan monipuolistaminen
 •       oikea-aikaiset materiaalitoimitukset ja mallintaminen
 •       työstettävyydelle paremmat materiaalit, esivalmisteiset rakenteet
 •       kunnolliset työvälineet, jokainen pitää omat työvälineensä kunnossa (vastuu)
 •       kommunikaatio, työmaakokouksessa kaikki mukana, pelisäännöt selkeiksi