Elintavat

Työikäisen väestön toimintakykyä ja terveyttä heikentävät liikunnan puute, epäterveellinen ruokavalio, mielenterveysongelmat, tupakointi ja liiallinen alkoholin käyttö.

Alkoholihaitat

Alkoholihaitat näkyvät käyttäjässä itsessään, hänen lähipiirissään ja työpaikalla. Haitat heijastuvat myös koko yhteiskuntaan. Alkoholiasioita tulee käsitellä työpaikalla kuten muitakin työkykyyn ja terveyteen liittyviä asioita.

Alkoholihaittojen hallintaan työpaikoilla tarvitaan

 • tietoa alkoholihaitoista
 • tavoitteellisia toimia ja ratkaisuja työpaikan omassa päihdeohjelmassa
 • säännöllistä seurantaa ja arviointia päihdeohjelman toteutumisesta
 • aktiivista yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

Fyysinen toimintakyky vaikuttaa yhdessä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kanssa keskeisesti työntekijän työkykyyn. Eräissä ammateissa, kuten monissa rakennus- ja asennustöissä, palo- ja pelastusalalla sekä siivous- ja hoitoalan töissä hyvä fyysinen toimintakyky parantaa omalta osaltaan työkykyä.

Säännöllinen liikkuminen

 • auttaa hallitsemaan työstressiä ja rentoutumaan
 • vähentää unettomuutta ja antaa virkistävän unen
 • parantaa itsetuntoa ja elämänhallintaa sekä vaikuttaa positiivisesti työsuoritukseen ja -kykyyn

 Tupakka

Tupakoinnin tiedetään olevan haitaksi terveydelle. Tupakoitsijoita voidaan kannustaa lopettamaan tukemalla lopettamispäätöstä. Tupakoinnin kieltäminen työpaikalla on yksi keino vähentää tupakointia.

Savuton työympäristö suojaa myös tupakoimattomia passiiviselta tupakoinnilta. Ympäristön tupakansavulle altistuminen ja sen ehkäiseminen ovat merkittävä kansanterveydellinen asia.

Miten savuton työpaikka toteutetaan?

Tupakoinnin aiheuttamat terveysriskit ja fyysinen riippuvuus ovat useimmille jo tuttua asiaa. Tupakoinnin liittyminen psyykkiseen puoleen ja tiettyihin sosiaalisiin tilanteisiin on kuitenkin jäänyt keskusteluissa vähälle huomiolle. Kun lähdetään suunnittelemaan savutonta työpaikkaa, on hyvä ottaa huomioon mm. seuraavat asiat:

 • Työpaikoilla tupakkatauot ovat usein sosiaalisia tapahtumia, joissa tavataan työkavereita, vaihdetaan kuulumisia tai puhutaan työasioista.
 • Tupakkatauon voi korvata myös savuttomilla tauoilla.
 • Kahvi- tai teekupillisen ääressä voi tavata työtovereita ja tuumata tulevia työasioita.
 • Työnantaja voi järjestää myös terveyttä edistäviä taukoja, joissa voi olla mahdollisuus esim. taukoliikuntaan.

            Savuton työpaikka

Työaikainen ruokailu

Hyvistä raaka-aineista oikeaoppisesti valmistettu ruoka auttaa ylläpitämään vireystasoa ja työkykyä. Terveellinen työaikainen ruokailu heijastuu myös kotiin ja muihin ruokavalintoihin.

Keinoja terveellisen työaikaisen ruokailun edistämiseen:

 • Työt tulee olla organisoitu siten, että työaikainen ruokailu on mahdollista sopivaan aikaan.
 • Ruokailutilan tulee olla siisti ja viihtyisä.
 • Jääkaapin tulee olla tarpeeksi iso, jotta sinne sopivat kaikki kylmäsäilytystä vaativat eväät sekä viikon maidot ja rasvarasiat.
 • Mikroaaltouunin tulee olla riittävän tehokas tai niitä voi olla useampia, jotta ruoka-aikaan ei synny jonoa.
 • Puhtaita ruokailuastioita pitää olla riittävästi.
 • Tarjolla tulee aina olla puhdasta ja raikasta vettä.
 • Tarjolla voi olla myös välipalahedelmiä.

Työnantaja voi tarjota myös luontaisetuja, kuten lounassetelit. Työnantaja voinut järjestää ruokailun niin, että joku palveluntuottaja tuo ruuat työpaikalle, jossa se yhdessä nautitaan erillisessä ruokailutiloissa.

 Lisätietoa