Hyvinvointia työpaikoille

Tälle sivustolle on koottu rakennusalalla hyviksi havaittuja  työhyvinvointia edistäviä käytäntöjä.  Yritykset voivat ottaa sivustolta vapaasti ideoita henkilöstönsä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Tavoitteena on löytää yhteisesti keinoja, joilla työntekijöiden työkyky säilyisi.

Oma hyvinvointihanke vireille?

Vaikuttavan työhyvinvoinnin kehittämishankkeen toteuttaminen vaatii suunnittelua ja aikaa. Kuusi askelta kohti onnistunutta hanketta:

  1. Selvitä tarpeet.
  2. Määrittele tavoitteiden täytäntöönpano, osa-alueet ja muutostavoitteet.
  3. Valitse menetelmät ja laadi toimintasuunnitelma.
  4. Jaa hanke osiin ja tee selkeät materiaalit sekä toimintaohjeet.
  5. Hanke tarvitse hyväksynnän. Tee toimintasuunnitelma, perustele hankkeen hyödyt ja tiedota.
  6. Määrittele arvioinnin periaatteet ja tee arviointisuunnitelma.

Kehittämishankkeen toteuttaminen A:sta Ö:hön >>